Prefabrykacja niestandardowa

Wytwarzanie wielkowymiarowych elementów budowlanych poza miejscem budowy przyspiesza pracę i uniezależnia proces od warunków pogodowych. Precyzyjnie zwymiarowane i wykonane ograniczają prace na budowie zazwyczaj już tylko do montażu.

Pełna oferta prefabrykatów

Oferujemy produkcję prefabrykatów betonowych zgodnie z dostarczoną przez klienta dokumentacją techniczną. Prefabrykaty mogą mieć powierzchnię płukaną, a także być wykonane z betonu ciężkiego lub lekkiego, ze zbrojeniem (stalą, włóknem szklanym) lub niezbrojone.

Przykładowe projekty

  • Podwaliny pod hale
  • Płyty odciążające
  • Murki oporowe
  • Stopy fundamentowe
  • Wiaty śmietnikowe
  • Elementy architektury ulic i ogrodów

Masz pytanie dotyczące prefabrykatów niestandardowych?