Montaż

Produkty LOVBET są trwałe, estetyczne oraz wykonane z betonu najwyższej jakości. Priorytetem dla nas jest również łatwy i szybki montaż. Temu służą stópki gwintowe w ogrodzeniach betonowych oraz niska waga naszych płyt betonowych. Natomiast dla Klientów mamy propozycję jeszcze większego ułatwienia, którą jest pełna usługa transportu i montażu elementów betonowych.

Kompleksowa oferta montażu

W celu zwiększenia wygody oraz kompleksowości usługi oferujemy montaż ogrodzeń betonowych, wyprodukowanych w naszym zakładzie. Zakres i wycena ustalane są indywidualnie – w tej sprawie skontaktuj się z naszym fachowcem.

Transportowanie elementów betonowych

Produkty betonowe LOVBET można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Wszystkie elementy należy przechowywać i transportować tak, by chronić je przed obłupywaniem, pękaniem oraz występowaniem nadmiernych naprężeń zginających. Prefabrykaty należy umieszczać na drewnianych paletach i podwieszać na uchwytach transportowych za pomocą specjalnych zawiesi.

Montaż murów oporowych i ogrodzeń betonowych

Przed przystąpieniem do wykonania robót fundamentowych należy zapoznać się z przebiegiem wszystkich sieci zewnętrznych. Roboty przygotowawcze związane z ułożeniem murów oporowych polegają głównie na wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz wykonaniu warstwy podbudowy.

Przystępując do montażu murów oporowych i ogrodzeń należy dysponować odpowiednim sprzętem, taki jak żuraw samochodowy, koparko-ładowarka lub inny sprzęt do transportu pomocniczego/bliskiego.


Masz pytanie dotyczące wyceny montażu?