PREFABRYKACJA NIESTANDARDOWA

„ Oferujemy produkcję prefabrykatów NST zgodnie z dostarczoną przez klienta dokumentacją techniczną."

Przykładowe projekty : 

• Podwaliny pod hale,
• Słupy,
• Płyty odciążające,
• Murki oporowe,
• Stopy fundamentowe,
• wiaty śmietnikowe,
• elementy architektury ulic i ogrodów,
• prefabrykaty mogą mieć powierzchnie płukaną a także być wykonane z betonu ciężkiego lub lekkiego, zbrojone (stalą, włóknem szklanym) oraz niezbrojone
• I wiele inny